Автоматизація бізнес-процесів

4-5-2017

Цей підхід дійсно можна назвати правильним, навіть ідеальним. Суть його полягає в наступному:

Виходячи з цілей і стратегії підприємства виділяються бізнес-процеси, що вимагають якісного покращення.
Для кожного виділеного бізнес-процесу ставиться завдання автоматизації, що дозволяє підвищити ефективність роботи процесу. Рекомендую почитати про http://www.skywell.com.ua/services/integration/

Передбачуваний ефект від завдання автоматизації оцінюється заздалегідь і порівнюється з величиною витрат на її реалізацію.
Реорганізація та автоматизація бізнес-процесів підприємства.
При такому підході основними завданнями, які вимагають автоматизації на підприємствах, будуть ті, ефект від реалізації яких можна оцінити найбільш явним чином:

Завдання планування ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових) — зменшення витрат, пов’язаних з використанням ресурсів
Управління відносинами з клієнтами — залучення нових та утримання існуючих клієнтів
Конструкторсько-технологічні процеси — зменшення вартості і підвищення якості конструкторсько-технологічних розробок
Зрозуміло, що при цьому підході завдання обліку і контролю будуть вторинними, оскільки пов’язати їх із цілями компанії та оцінити їх ефект дуже складно. Завдання обліку і контролю в цьому випадку скоріше є невід’ємною частиною завдань планування та аналізу, ніж те, що мається на увазі за умовчанням.

Саме на цих передумовах засновані комплексні інформаційні системи, що підтримують стандарти ERP (планування ресурсів підприємства), CRM (управління взаєминами з клієнтами), CAD/CAM системи.

Всі плюси такого підходу випливають з його опису. Тепер розглянемо мінуси цього підходу при застосуванні його на підприємствах:

На дуже небагатьох підприємствах сформульовані цілі і стратегія. Тому про узгодженості завдань автоматизації і цілей підприємства говорити складно. Отже, для застосування озбоначенного вище підходу до автоматизації на підприємстві необхідна розробка стратегії, можливо, із залученням сторонніх консультантів, і перебудови всієї системи стратегічного планування. Як це ні сумно, але менеджмент і власники багатьох російських підприємств до таких перетворень поки не готові.
Реалізація завдань автоматизації планування ресурсів, управління відносинами з клієнтами часто вимагає серйозної перебудови бізнес-процесів підприємства (реінжиніринг), що, знову ж таки, вимагає серйозних матеріальних, часових затрат і, звичайно ж, готовності до перетворень персоналу і менеджменту підприємства.

Як результат, досить невелика кількість проектів автоматизації виявляється вдало завершеними в повному обсязі. Більша ж частина або «пробуксовує», або реалізується не повністю, в основному знову ж в частині обліку, оскільки, «завтра ми можемо порахувати вчора, а ось спланувати завтра неможливо».

Впровадження комплексної інформаційної системи часто є усвідомленою необхідністю, а всього лише даниною моді або бажанням керівництва не відставати від інших компаній.

Як же тоді потрібно підходити до процесу автоматизації російських підприємств?

Щоб відповісти на це питання, розглянемо типові «хвороби», :

Відсутність стратегічного менеджменту
Поки ще низька кваліфікація менеджменту в галузі управління. Так, домовлятися з постачальниками, банками, клієнтами можуть, але грамотно управляти із застосуванням інформаційних технологій — поки немає